Thượng Hải, Trung Quốc    +86-21-54306275

Xem nhà máy

Quy mô nhà máy: 1.000-3.000 mét vuông
Vị trí nhà máy: B-3, số 206, đường Peikun, quận Minhang, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc
Số dây chuyền sản xuất: Trên 10
Hợp đồng Sản xuất: Dịch vụ OEM Cung cấp Dịch vụ thiết kế Cung cấp Nhãn người mua Cung cấp
Giá trị sản lượng hàng năm: 5 triệu đô la Mỹ - 10 triệu đô la Mỹ