Thượng Hải, Trung Quốc    +86-21-54306275

Máy in thăng hoa vải